گزارش مصوبات

مصوبات شورا

یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد

بسمه تعالی یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای شهر در تاریخ 1402/04/12 با حضور آقایان فیاضی، آزادمنش، کارگر، گلاب، دهقانی و علوی و مهندس بهارستانی و آقای بابائیان از ساعت 17 با قرائت آیاتی از کلام ا… مجید شروع شد. نطق پیش از دستور آقای دهقانی: اصلاح ورودی خیابان خامنه ای 4، اصلاح ورودی خیابان شهید حسینی نسب، اعتراض به لغو جشنواره تئاتر مباهله در ادامه شورا با دستور جلسه بررسی درخواست مجوزهای آسفالت محلات وارد بحث شد و مقرر گردید نحوه آسفالت معابر بعد از برگزاری مناقصه با محوریت کمیسیون عمران پیگیری شود تا از توانمندی های شهرداری...
وب سایت رسمی شورای اسلامی شهر میبد
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است