ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب

    شورای اسلامی شهر میبد مراتب قدردانی و سپاس خود را از همکاری و مشارکت شما شهروندان محترم اعلام می دارد.